محل اقامت

معرفی هتل سپیده لطف آباد درگز.

درگز «هتل سپیده لطف آباد»؛ هتل دارای 21 اتاق و کلیه اتاقها دارای حمام وسرویس های مستقل فرنگی یا ایرانی می باشند. اتاقها مجهز به یخچال؛ تلویزیون؛ کو...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ روز پیش | درگز | محمد عرب خدری