فروش شیرآلات آزمایشگاهی

سعید بازیان: ۰۲۱۶۶۴۸۵۲۲۸-۹ - ۰۲۱۶۶۴۷۷۱۱۰

شرکت نوآوران تجهیز تولید کننده ی انواع شیرآلات آزمایشگاهی: تولید انواع شیرآلات مخلوط،شیرآب سرد تک،شیرهوا،شیرگاز،شیر کنترل هود شیرآلات آزمایشگاهی از جمله شیرآب سرد وگرم شیرهوا شیرگاز شیرهوا وانواع خروجی ها شیر آب سرد وگرم دیواری با علم s شیر آب سرد وگرم دیواری با علم ناودانی کوتاه شیر آب سرد وگرم رومیزی تک پایه با علم ناودانی بلند شیر آب سرد وگرم رومیزی تک پایه با علم بلغاری شیر آب سرد تک رومیزی شیر آب زیر شلفی شیر آب کنترل هود پایه cm 30 رومیزی یک جفت خروجی ثابت کنترل هود علم عصایی خروجی آب 90درجه کنترل هود شیر گاز زیر شلفی با مغزی فشاری ضامن دار شیر گاز پیشانی 45 درجه با مغزی فشاری ضامن دار شیر گاز کنترل هود با مغزی فشاری ضامن دار خروجی گاز 45درجه خروجی گاز 90درجه شیر گاز رومیزی با مغزی فشاری ضامن دار شیر گاز رومیزی یک طرفه با مغزی فشاری ضامن دار شیر گاز رومیزی دو طرفه با مغزی فشاری ضامن دار شیر گاز رومیزی چهار طرفه با مغزی فشاری ضامن دار تبدیل 2/1×8/3 شیر هوای زیر شلفی شیر هوای پیشانی 45درجه شیر هوای کنترل هود خروجی هوای 45درجه خروجی هوای 90درجه شیر وکیوم زیر شلفی شیر وکیوم پیشانی 45درجه شیر وکیوم کنترل هود خروجی وکیوم 45درجه خروجی وکیوم 90درجه

سعید بازیان

تهران > تهران

۰۲۱۶۶۴۸۵۲۲۸-۹ - ۰۲۱۶۶۴۷۷۱۱۰

Email

تعداد بازدید: ۳۵۴۵

به روز رسانی: ۲ هفته پیش

شناسه آگهی: ۷۲۴۹۷۸

تازه های دستگاه های آزمایشگاه شیمی