سخت افزار

آموزش تعمیرات سخت افزار کامپیوتر

سرفصل های دوره آموزشی تعمیرات کامپیوتر و لپ تاپ _ no boot No power – Basic electronic _ Work with smd tester _ Work with ir/solder iron/hot gun _ Diagr...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۴ روز پیش | تهران | صباکاربر